Vier speerpunten om Utrecht vooruit te brengen

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma van D66, maar dat wordt geen momentopname. D66 heeft een uitgesproken en consistente visie op de toekomst van Utrecht. Aan de uitwerking daarvan heeft D66 de afgelopen jaren al hard gewerkt in het college, in de raad en in de wijken. Werken aan de stad doet D66 het liefst samen met u. D66 durft te investeren in de samenwerking tussen het onderwijs, de cultuur en de economie. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten voor de komende tijd:

Door naar www.d66utrecht.nl

Spreektekst Algemene Politieke Beschouwingen, uitgesproken door fractievoorzitter Klaas Verschuure.

1. Investeer in onderwijs

2. Kies voor cultuur

3. Laat ondernemers ondernemen

4. Open, vrije en financieel solide stad